1. Πασουσίαση καθηγητών - μαθητών & 2. OPENING by New Tribe3.  Γυναικείοι Αντικρυστοί - Β' χρ. Μικροί & 4. Αντρικοί Αντικρυστοί - Αγόρια & 5. Τατσιά6. 'Αρωμα Γυναίκας7. School .. Break - 'Εφηβοι8. Το τανγκό της Νεφέλης9. The greatest showman - E' Μικροί και Δ' Μεγ. & 10. Hip hop boys team & 11. All ladies latin formation12. Ζορμπάς - Β'χρ Μικροί Α' Ομάδα13. Salsa Griega -'Εφηβοι & 14. Swing Combo & 15. Salsa Bachata - 'Ωριμα νιάτα16. Κάνε Σαματά - Ε' χρ. Μικροί & Δ' χρ. Μεγάλοι  & 17. Ελληνικό Γλέντι - Προχ. Σχολής  & 18. New - tribe  & 19 . Κουλουριώτικος - Προχ. 'Εφηβοι & 20. Το Τρένο21. Ζορμπάς - Β'χρ Μικροί Β' Ομάδα22. Girls do it better - Προχ. 'Εφηβοι  & 23 Salsa Bachata Ε' χρ. Μικροί & Δ' χρ. Μεγάλοι24. Ζειμπέκικο της Ευδοκίας & 25. Αυτό το καλοκαίρι ας ροκάρουμε. - Β' χρ. Μικροί & 26. CLOSING by New Tribe