1. Παρουσίαση Καθηγητών - Μαθητών2.OPENING  by New - Tribe3. Αγάπη είναι - Α' Μικροί Α'4. Lost in the rhythm - A' Μεγάλοι5. Beauty and the beast6. Το τανγκό της Νεφέλης7. Είναι η ζωή μια τρέλλα - Δ' Μικροί8. Wake me up - E' Μεγάλοι9. Le- le - le - le belly girls10. Swing Combo11. Bollywood - Δ' & Ε'  χρόνος Μεγάλοι12. Ήρθες εψές - Α' χρ Μικροί Β' Ομάδα & 13. Το μαντήλι το τσιφτελιανό- Α' χρ. Μικροί14. Το τρένο15. Καινούργια Αγάπη - Α' χρ. Μεγάλοι16. Wings - 7ος Μικροί17. All ladies Latin Formation18. Καλαματιανός / Hip Hop - A' χρ. Μικροί & 19. Αλητάκι Μπατηράκι - 7ος χρ. & Ε' χρ Μεγάλοι & 20. Ζόρμπας - Δ χρ. Μικροί21.Wild Thoughts & 22. Bachata - A' χρ Μεγάλοι23. Ζειμπέκικο της Ευδοκίας24. What time is it - Δ χρ. Μικροί & 25. New - Tribe  & 26. 'Οχι δεν μιλάω για μια νύχτα εγώ - 7ος χρ. Μικροί & 27. CLOSING by New - Tribe